Σχετικά με εμάς


Mathemagenesis Ι.Κ.Ε.

Η εταιρεία Mathemagenesis Ι.Κ.Ε., ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει αξιόπιστες και εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης πληροφορικής μέσω e-learning, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα. Μέσα από τη συνεχή έρευνα και την εκπόνηση ειδικών μελετών για τον εντοπισμό των πραγματικών απαιτήσεων του πολυσύνθετου χώρου της αγοράς εργασίας αλλά και τη μελέτη αναγκών της εκάστοτε ομάδας μαθητών, η εταιρεία μας επιχειρεί να εισάγει καινοτόμες προσεγγίσεις κατάρτισης, αφενός στο χώρο της ελληνικής αγοράς, αφετέρου στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης.


Στη βασική στοχοθεσία της εταιρείας συγκαταλέγονται, σε πρώτο επίπεδο, η αξιοποίηση του κατάλληλα καταρτισμένου διδακτικού προσωπικού με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η κατάκτηση εξειδικευμένων γνώσεων καθώς και των απαραίτητων στρατηγικών και δεξιοτήτων από μαθητές, φοιτητές, ανέργους, εργαζόμενους ή και άλλους, πτυχιούχους και μη, που ζουν στον Ελλαδικό χώρο.


Σε αυτό το πλαίσιο, προσφέρεται σύγχρονη, στοχευμένη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση η οποία αποτελεί τον θεμελιώδη παράγοντα για την εξεύρεση εργασίας, την προσωπική εργασιακή ανέλιξη, την αλλαγή αντικειμένου στην ίδια ή σε διαφορετική θέση εργασίας καθώς και για την προσωπική ανάπτυξη. Επιπλέον, η ανίχνευση και η υιοθέτηση των καταλληλότερων προσεγγίσεων μάθησης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, διαμορφώνει το περιβάλλον για την άμεσα προσβάσιμη, ποιοτική, υψηλού επιπέδου αλλά και φιλική μορφή κατάρτισης. Υπό αυτό το πρίσμα, η εταιρεία Mathemagenesis Ι.Κ.Ε., επιτυγχάνει την παροχή και την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων εφαρμογών και μεθόδων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο από εταιρείες αλλά και από διακεκριμένα, διεθνούς κύρους, πανεπιστημιακά ιδρύματα.